♥♥« یه غزیبـــــــــــه»♥♥

 

♥بــــــهار♥ |12:49 | 17 / 10 / 1398برچسب:, |

 

54538500867904774792.jpg

 
حضرت آدم وقتی داشت از بهشت بیرون میرفت؛خدا گفت:

نازنینم آدم، باتو رازی دارم...


اندکی پیش تر آی.....


آدم آرام و نجیب آمد پیش...!!


زیر چشمی ب خدا می نگریست...


محو لبخند غم آلود خدا،


دلش انگار گریست...!!


گفت: نازنینم آدم،


(قطره ای اشک ز چشمان خداوند چکید..)


یاد من باش ک بس تنهایم...


بغض آدم ترکید....


گونه هایش لرزید....ب خدا گفت:


من ب اندازه ی گلهای بهشت...


من ب اندازه ی عرش....


نه...نه...


ب اندازه ی تنهاییت ای هستی من


دوستت دارم....!!!


آدم کوله اش را برداشت.....


خسته و سخت قدم بر میداشت؛....


راهی ظلمت پرشور زمین.....


زیر لبهای خدا باز شنید......نازنینم آدم....


نه ب اندازه ی تنهایی من....


ن ب اندازه ی گلهای بهشت....


ک ب اندازه یک دانه ی گندم........تو فقط یادم باش.....

 

♥بــــــهار♥ |12:36 | 26 / 11 / 1393برچسب:, |

 

به " تـــــــــــــو " کـــــه میرســـــم ...!

 

مکـــث میکنـــــم ...!

 

انگـــــار در " زیباییــ ــت " چیـــــزی را ,

 

 

جـــــا گذاشتـــــه ام !

 

مثلــــــــــا"...

 

در صـــ ــدایت ... آرامـــــ ـــش 

 

 

در چشـ ــــم هایـــــت ... زندگـــــ ـــی ♥

 

♥بــــــهار♥ |12:17 | 26 / 11 / 1393برچسب:, |

54925906777266683015.jpg

 

با کسی رابطه ی احساسی برقرار کن که

نه تنها افتخار میکنه که تو رو داره

بلکه حاضره هر ریسکی رو بکنه

که فقط کنار تو باشه!!!...

♥بــــــهار♥ |10:27 | 21 / 10 / 1393برچسب:, |

این روزهــــا زیادی ساکتــــ شده ام

 
حرفــــ هایم نمی دانم چــــرا به جای گلــــو ،
 

از چشــــم هایم بیرونــــ می آیند . . .
 

♥بــــــهار♥ |10:16 | 21 / 10 / 1393برچسب:, |

   

 بگـــذار هرکسی هر چه دوست دارد بگـــوید ...


مهِم ایـــن است که تو دردانــــــــــــه منی ...


و ازتمام خوبی ها بدی ه
ای این دنیا... فقط و فقط تورو

 

میخواهـــــم ..


...برام هیچ حسی شبیه تو نیست..


کنار تو درگیر آرامشم

 

 


ادامه مطلب
♥بــــــهار♥ |12:12 | 17 / 10 / 1393برچسب:, |

 

♥بــــــهار♥ |12:6 | 15 / 10 / 1393برچسب:, |

خوش به حال باد گونه هایت را لمس میکند

و هیچ کس از او نمیپرسد که با تو چه نسبتی دارد !

کاش مرا باد می آفریدند تو را برگ درختی خلق می کردند...

عشق بازی برگ و باد را دیده ای ؟!

در هم می پیچند و عاشق تر می شوند...

♥بــــــهار♥ |12:1 | 15 / 10 / 1393برچسب:, |

 

  خوابهایم؛

        گاهی؛

            زیباتر از

             زندگی ام میشوند !

             کاش؛

         گاهی؛

       برای همیشه؛

 خواب میماندم !

 

 

♥بــــــهار♥ |11:43 | 13 / 10 / 1393برچسب:, |

گفته اند :

 

هر سن و سالی که داشته باشی،

 

اگر کسی نباشد!

 

که با یادش،

 

چشمانت از شادی یا غم پر از اشک شود؛

 

هر گز زندگی نکرده ای...!

و مــ ـن ایــ ـن روزهــ ـا زنــ ـدگــ ـی میـکنـ ـم. . .

♥بــــــهار♥ |11:41 | 13 / 10 / 1393برچسب:, |